Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Главната цел на прераждането е самоусъвършенстването

Ключът към израстването е осъзнаването на факта, че ни е дадена способността да нанасяме корекции в живота си, дори когато сме по средата му, и да имаме куража да направим необходимите промени, когато трябва, което правим, не работи в наша полза. Като превъзмогваме страха и поемаме рискове, нашият кармичен модел се приспособява към последиците от новия ни избор. В края на всеки живот, вместо да има едно чудо­вище, което чака да погълне душите ни, ние можем да станем най-строгия си критик пред учителите-водачи. Именно затова кармата е както справедлива, така и милостива. С помощта на нашите духовни съветници и наблюдатели ние избираме подходящия вид възмездие за нашето поведение.

Продължение...
 
В духовния свят всяка душа си има определено място

Впечатлението ми от хора, които вярват, че прите­жаваме душа, е, че те си представят, че вероятно всички души се смесват и струпват в едно огромно пространс­тво. Много от пациентите ми вярват в същото преди започването на сеансите. Не е чудно, че след като се събудят, те са изненадани от това, че в духовния свят всеки си има определено място. Когато започнах да изучавам живота в духовния свят чрез хора под хипноза, не бях подготвен да чуя за съществуването на организи­рани групи за подкрепа на душата. Представях си, че след напускането на Земята духовете просто си плуват безцелно из въздуха сам-самички.

Продължение...
 
Упражнение за промяна на умствената нагласа

1. Седнете удобно и затворете очи.

2. Направете три дълбоки вдишвания и издишвания.

3. Представете си няколко спокойни гледки.

4. Повторете три пъти някое положително твърдение.

5. Отворете очи, констатирайки мислено: “Аз съм напълно буден и се чувствам много по-положително, отколкото преди.”

Продължение...
 
Помогнете си сами, като бъдете създатели, а не разрушители

Една сила действа във Вселената и по-специално в този свят, наречен Земя, и тя помага на всяко живо същество не само да оцелее, но и да се издигне до по-възвишена форма на живота. Тази сила се обозначава с една кратка дума “Създател”.

Създателят ни помага да се издигнем до по-висока степен на битието, защото сътворението не е краен процес. То продължава да се осъществява. И всички участваме в неговата възходяща градация. Ние сме нещо като съсъздатели, заели сме се да изградим един по-добър свят, в който да живеем. Но...

Продължение...
 
Ляво и дясно полукълбо на мозъка на човека

Двете мозъчни половини се различават значително по отношение на функциите и възможностите си, както и по своята компетентност. Лявото полукълбо би могло да се нарече „вербално", защото е компетентно по отно­шение на логиката и структурата на езика, четене­то и писането. То „разчленява" аналитично и раци­онално всички външни дразнители, следователно мисли дигитално. Ето защо лявото полукълбо е ком­петентно и за числата и смятането. Освен това, то притежава и усет за време.

Всички противоположни на гореизброените спо­собности откриваме в дясната мозъчна половина. Вместо анализ, тук срещаме способността за ця­лостно

Продължение...
 
Как доброто носи добро в деловия свят?

Доброто е заразително. Така е и със злото. Вие избирате. Всяка минута, всеки ден пред нас се изправя възможността за избор, независимо дали сме у дома или навън, дали работим или се забавляваме.

Деловият свят е може би най-трудната среда, в която се прави този избор. Това е така, защото пътят на доброто като че ли носи повече загуби, отколкото пътят на злото, поне от гледна точка на непосредствената печалба.

Защо доброто е заразително във всяка дейност?

Продължение...
 
И Цзин - китайската Книга на промените

Пътешествието в дебрите на “И Цзин” е една от силите, които най-много променят живота.

“Извисеният човек насърчава хората в работата им.”

Сентенцията може да се съкрати така: “Извисеният човек насърчава хората.” Може да бъде изяснена и ако се изкаже по следния начин: “Човек, който насърчава хората, се извисява.”

Продължение...
 
За болестите и здравето на човека

Човешкият разум не може да обхване истинските наставления. Но ако се съмнявате и не разбирате, готов съм да разговарям с вас.

Йока Дайши “Шодоха”

Живеем във време, когато модерната меди­цина непрекъснато представя пред удивения лаик нови и нови свидетелства за своите възможности и способности, граничещи с чудото. Болният не е невинна жертва на някакво природно несъвършенство, а по-скоро сам носи вина за състо­янието си. Симптомите могат да бъдат разглеждани като физически израз на психически конфликти, които

Продължение...
 
Терапия чрез връщане към предишни животи

Този вид терапия е бърз метод за отстраняване на психични симптоми, за които други видове терапия не са дали очаквания резултат. Чрез него по много пряк начин се лекуват болката и страхът. Повечето клиенти се връщат към минали животи посредством хипноза, но има и такива, които постигат същия ефект чрез медитация,  силна концентрация на мисълта - изпитвайки силно усещане за дежавю,  чрез сънища или по други начини. По този начин много хора се освобождават от хронични симптоми, които са имали цял живот, от фобии, от пристъпи на паника, от постоянно появяващи се кошмари, от необясними страхове, от затлъстяване, от повтарящи се съкрушителни връзки, от физическа болка и заболявания...

Продължение...
 
Ум - мозък - имунна система - тяло

Продължение от - Терапия чрез връщане към предишни животи

Можем да лекуваме тялото чрез лекуване на ума. Добре известно е, че умът може силно да влияе на тялото – предизвиквайки някакви симптоми, заболявания и дори смърт. Въпреки най-добрите лекарства и медицинска техника, които познаваме, тези пациенти умират. Това са механизмите на връзка между тялото, ума и мозъка, спомогнали да се появи и развие една нова сфера на изследвания в областта на медицината – известна като психоневроимунология – взаимодействието между ум-мозък и имунната система. Терапията чрез връщане към минали прераждания също може да постигне някои от тези резултати – физиологически и психологически симптоми могат да изченат.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 11