Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
С какво ви подпомага методът регресивна хипноза Полет на духа

С какво ви подпомага методът регресивна хипноза Полет на духа?  

Какво представлява Регресивната хипноза Полет на духа?   

Регресивната хипноза Полет на духа е медитативно състояние в легнало положение, в пълно съзнание на мислите и ума, със затворени очи, с отпускане на физическото тяло, привеждане в покой, с концентрация към духа на човека. Той знае кой е, къде се намира, с кого е, какво се случва с него. Доверието между водещия и клиента е много важно условие за провеждането на сеанса. Състои се от три части:

- Предварителен разговор (трае 60-80 минути). Водещият хипнотичния сеанс дава пояснения на клиента какво предстои да правят заедно, изяснява въпросите, за които ще търсят информация, отговори, решения. Следват се желанията на клиента, неговите нужди.

- Водещият сеанса чете текст (35 минути), чрез който концентрира вниманието на клиента навътре към душевността му, игнорирайки ума, мислите, реалността, грижите, проблемите, ангажиментите. Преживяващият Полет на духа възприема с всички свои сензитивности усещанията, които преминават през него след задаваните въпроси, описва картините, информацията, които вижда с вътрешното си зрение или телепатични възприема.  Клиентът и водещият са в постоянен диалог по време на сеанса до края му. Времето, в което духът на човека е в безвремието, е според неговата издръжливост, от час и половина до три часа.

- Анализиращ разговор след сеанса. Обсъждат се преживяванията на клиента, емоционалното му състояние. Той получава важни пояснения от водещия какво да прави в следващите дни с получената информация, как да я осмисля, анализира, ползва за свое добро в реалния живот.

 

Как ни помага Регресивната хипноза Полет на духа?  

- В Полет на духа клиентът преживява позитивни и негативни ситуации от минали животи, които са пренесени в настоящия живот, изявяващи се като самоизолация, фобии, страхове, заболявания, влошени, трудни, недобри човешки взаимоотношения с близки, роднини, в обществото. Те подлежат на преработка, на позитивна трансформация, като по този начин клиентът се разтоварва от това тежко бреме, с което е живял до момента, осъзнава защо му се случват тежки трудно преодолими неща в реалния живот. По този начин се преодоляват причините, които са ги породили, ако те са следствие на пренос от миналото.

- Клиентът има възможността да ползва като източник на информация своята лична книга на животите, която се съхранява в Духовната Библиотека в Духовния свят, в която е събрана цялата уникална информация за духовната енергийна същност на клиента. Чрез нея той би могъл да направи и прогресия, т.е. отиване напред в бъдещето, да проектира стъпка по стъпка свое желание в конкретна област на живота, които после да следва като насоки в реалността. 

- В Духовния свят има възможността да осъществи общуване със своя висш Аз, с душата си,  със своите духовни учители, наставници, ангели-хранители, да задава въпроси, да потърси разностранна всеобхватна помощ, подкрепа, насоки за важни задачи и проблеми, за по-добро опознаване на самия себе си.

- Там клиентът има възможността да се срещне и общува с душите на отишли си от живота обичани хора, с духовните енергийни същности на Исус, Света Богородица, да се потопи в тяхната лечебна енергия, да я използва за лечение, за възстановяване от душевни травми, да изкажат молитви към тях за прошка, благодарност, да помолят за благословия и подкрепа.

- Духът във безвремието по желание може да лети из всемира като дух-космонавт, да посети друга планета, да опознае космичното пространство с лични усещания, през очите на духа си.

- От сеанса клиентът излиза зареден с позитивна енергия, а не изтощени и измъчен, каквото и да е преживял в него. Скептиците придобиват доказателства за знанията, мъдростта, които са усвоили в историята на своята еволюция и възход във времето, а страхуващите се разбират, че страховете им преди сеанса са били неоснователни.

 

За какви случаи е подходяща?  

Регресивната хипноза Полет на духа е подходяща за клиента за:

- изясняване на заболявания, дали идват като негативен пренос от миналото на човека, за да усвоява чрез тях ценна житейска опитност, уроци, поуки,

- за сложни човешки взаимоотношения в семейството, с партньора в живота, в социалното общество,

- за фобии, страхове, блокажи, паник-атаки, агресия, чувство за вина, нерешителност, чувство за малоценност, занижена себеоценка, самоизолация, страх от другия пол,

- за проясняване каква е мисията на живота,

- яснота за областите, в които да разгръща творческия си потенциал,

- насоки за професионална реализация,

- осъзнаване къде под слънцето е най-доброто място за живеене, себеизяви, развитие

- много други различни лични причини

 

Какви ползи можем да очакваме?  

- Регресивната хипноза Полет на духа дава полезна обзорна подбрана информация за духовната енергийна същност, която клиентът да ползва в настоящия си живот като помощ и подкрепа в много насоки на проявленията, изявите, търсенията в живота, за успешно внасяне на положителни промени в областите, където усеща най-голяма потребност.

- Клиентът получава ценна помощна мотивираща подкрепяща информация и насоки за настоящи задачи, мечти, цели, в каква посока да дерзае и да постига успехите, към които е устремен.

- Други ползи за клиента са разтоварване на клетъчната памет на духа от негативни товари и обременявания, които оказват затруднения в настоящия живот, освобождаване от фобии, блокажи, страхове, ограничения.

- Получава яснота защо общуването с хората край него е такова, каквото е,

- Придобива представа какви промени да внася в начина си на общуване, да бъде възприеман такъв, какъвто е, без да слага маски, без да влиза в роли, да се радва на хармония, мир, щастие.     

- Получава ценни насоки, напътствия, подкрепа от духовните си учители, наставници, подпомагащи го енергийни същности, яснота как да следва пътя си в живота, в каква посока да развива творческия си потенциал, как да се харесва, обича, възприема себе си по-добре,

- както и много други полезни и подпомагащи по-нататъшния живот, дейности  преживявания.  

 

Галя Йосифова

Консултант по психология / Персонален коуч

Водеща в регресивна хипноза Полет на духа