Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Ето нещо, което всяка бъдеща майка трябва да знае
Кейси често е съветвал бъдещите майки, през цялата бременност да поддържат жизнерадостен, оптимистичен, одухотворен поглед върху живота, умът им да е изпълнен с вдъхновяващи образи и мисли, като в същото време не оставят на заден план духовния си живот. Нейната собствена нагласа определя до голяма степен характера на душата, която ще реши да се въплъти чрез тези проводници в конкретния период.

Най-подходящото отношение е: „Ако ме обичаш и спазваш моите заповеди, и аз ще те обичам — както постъпваш с другите, така постъпваш и с мен". Странно ли ви звучи това? Не е ли то в съгласие с Божия план за сътворението? Значи, ако във въпросните периоди се поддържа тази настройка, тя ще привлече съответния тип или характер душа, която търси изразяване" (2803-6).

Когато жената попитала: „Ще навреди ли на детето, ако работя извън дома?", Кейси й напомнил каква важна роля играе тя за формиране на неговия характер по време на бременността: „Зависи какъв тип личност се надяваш да ти се роди. Искаш да е обикновена, материално настроена, да мисли само за пари, за издигане в службата, за правене на това или онова? Не че външните прояви непременно ще бъдат такива, но такава ще е истинската вътрешна нагласа в душата на привлечената същност".

Двадесет и три годишна бременна жена поискала да разбере каква нагласа е най-добре да поддържа до раждането и била посъветвана: „Бъди щастлива и поддържай очакване за онзи характер и нрав, които желаеш в поколението; знай с цялата си душа—както е и с другарството, — че това е проводник, чрез който Божията любов се проявява на Земята. Не дълг или задължение, а възможност да бъдеш слугиня Богу" (2635-2).

На една жена, която дошла за тълкование след раждането на сина си, Кейси казал, че двамата със съпруга й са привлекли изключително дете поради прекрасното отношение, което са поддържали по време на бременността. Духовната история на бебето включвала някои важни минали прераждания, освен това то притежавало рядък музикален талант. Родителите били уверени, че синът им непременно ще стане велик музикант, стига да бъде възпитаван и насочван правилно (4098-1).

Кейси обаче пояснява, че нагласите на майката и бащата по време на бременността са от изключително значение, но останалите роднини също могат да въздействат върху избора на идващата душа.

Откъс от книгата “ЕДГАР КЕЙСИ: За сродните души” от КЕВИН ДЖ. ТОДЕШИ