Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Ето нещо важно, което бъдещите родители трябва да знаят
ЗАЧАТИЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НАДУШИТЕ
За обикновения мъж или жена да станатродители, означава да се превърнат в проводник за една душа, която ще обогати живота им или ще ги направи нещастни -в зависимост от нагласата им в момента. Това звучи страшничко и онези, които не знаят нищо за кабала или отхвърлят идеята за прераждането, при създаването на потомство направо играят комар с живота.

РАВИН ФИЛИП С. БЕРГ, Д.Ф., ДИРЕКТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА КАВАЛА

Едгар Кейси често е казвал на хората, че може би най-важната служба е съгласието им да станат родители на някоя идваща на Земята душа. Според него една от целите на душата е да създаде среда за дом, семейство и отглеждане на деца. В едно тълкование той отбелязва: „Защото няма по-голяма длъжност за същността от това да стане проводник, по който една душа да намери пътя си към материалния свят" (480-30).

Тълкованията потвърждават важната отговорност, с която родителите са натоварени. Според тях от родителите зависи какви точно души ще привлекат за свои деца. Разбира се привличането на душите зависи от причинно-следствени фактори, като минали преживявания и потенциалната среда и възпитание, които майката и бащата могат да осигурят в настоящето. Техните идеали и цели в момента на зачеването, както и през целия период на бременността, са от голямо значение за това каква душа ще реши да се роди в семейството им. По тази причина Кейси често е казвал на бъдещите родители, че имат възможност да станат проводници за душа, която да донесе светлина, любов и надежда на Земята.

Техните мисли, чувства и постъпки създават такава вибрация или енергийно поле, че само определен тип души могат да дойдат на Земята чрез тях. В общи линии, те стават физически проводник, който прави възможно проявлението на душата - този проводник обаче трябва да е „настроен" на духовното развитие (и съответните нужди и уроци) на идващата душа.

Влиянието, което родителите могат да окажат в процеса на привличане на душа, е обяснено много добре на една двадесет и четири годишна бъдеща майка. Тя задала серия въпроси за бременността и за още нероденото си дете. Когато попитала какво отношение трябва да поддържа през следващите месеци, отговорът бил: „Зависи какъв тип характер желае същността. Повече красота, музика—ако това е желаната характеристика; изкуство и други подобни. Ако пък искаш да бъде технически настроена, мисли за механика и работи с такива неща. И не се съмнявай, че това ще има въздействие, понеже впечатленията дават такава възможност.

През 1935 г. млада двойка получила потвърждение, че са заченали дете. Те били посъветвани да внимават с нагласите и постъпките си, както и с връзките и приятелствата, които завързват по време на бременността. Тъй като от тях зависело каква душа ще призоват на Земята, Кейси им казал постоянно да мислят за желанието си тяхното дете да стане проводник на надежда и благодат за хората (934-3). На друго семейство пък обяснил, че ако поддържат съответната нагласа, ще привлекат душа, която ще бъде проявление на Божията любов на Земята (575-1).

Кейси често казвал на хората, че трябва да осигурят подходящи нагласи на децата си не само през бременността и детството, но и във формиращите личността юношески години. Непрестанно им напомнял за важната роля, която трябва да играе духовността в развитието на тяхното дете. Поради динамиката на свободната воля дори душа с голям потенциал би могла да се провали в някой живот, ако не й се дадат подходящите духовни напътствия.

В един от случаите родителите на единадесетгодишно момче научили, че ако дадат на сина си духовната основа, за която копнее душата му, „постиженията на тази същност в това прераждане могат да са велики!' (1700-1). Ако обаче през следващите няколко години пропуснели да култивират у него духовни принципи, той щял да стане твърде материално настроен, себичен и накрая щял да донесе в живота им много мъка.

Друга двойка поискала да разбере дали могат да направят нещо за умственото и физическото развитие на детето още преди да се е родило. Било им казано да се стремят към „съвършено сътрудничество" помежду си и да не забравят правилните физически, умствени, морални и духовни нагласи. От тях зависело каква душа ще бъде привлечена, както и потенциалът й за развитие (903-8).

Тъй като нагласите и идеалите на родителите са много важни още от момента на зачатието, според него било най-добре хората да съзнават възможността да се превърнат в проводници за Божията любов и Божия дух на Земята. Без духовни идеали и висши ценности те като нищо можели да станат проводници на душа, която да желае хаос и дори унищожение на човечеството.

Това, че на едни родители могат да се спрат няколко души, е видно от примера с жена на име Телма. Двамата със съпруга й гонели четиридесетте и имали две деца. След раждането на по-малкото те поне две години се опитвали да заченат трето, но без успех. Телма вече започвала да си мисли, че няма да имат други деца. Не след дълго обаче сънувала сън, който й подсказал, че скоро ще получи „неочаквана пратка". В съня седяла в тяхната дневна и отваряла изпратените й пакети с коледни подаръци, но съзнавала, че не е Коледа. Отначало не помислила, че сънят има нещо общо с бебе. Все пак не била успяла да забременее за трети път. Скоро след това двамата със съпруга й се молили и медитирали заедно, за да разберат дали ще могат да имат още едно дете. Няколко дни по-късно Телма открила, че е бременна. Тъй като знаела колко много набляга Кейси на мислите и нагласите по време на бременността, тя веднага се настроила към духовни мисли, вдъхновяващи четива, медитация и молитви, в които непрестанно повтаряла желанието им със съпруга й да привлекат подходящата душа.

Едгар Кейси често съветвал родителите да обръщат внимание на сънищата си по време на бременността. Те можели да им дадат не само практическа информация за детето и неговия пол, за датата му на раждане и здравословното му състояние, но и да им помогнат в избора на име, както и да предоставят сведения за миналите прераждания на тази душа. През 1925 г. млада жена дошла при него да разтълкува съня й и той й казал, че според съня тя не е физически готова за бременност и трябва да се подготви или да вземе необходимите предпазни мерки. Жената не се вслушала в съвета му и след няколко седмици забременяла, но пометнала още в първите месеци (136-22). След малко повече от година обаче родила син.

В тълкованията се казва, че душата може до самото раждане да избира дали иска да се роди в дадена ситуация, следователно има разлика между момента на зачатието и момента на влизането й в тялото. Очевидно тя може да променя решението си във всеки момент не само до раждането, но и 24 часа след него.

През 1940 г. една тридесет и седемгодишна домакиня поискала да научи дали сама е избрала родителите си. Кейси й отговорил: „По този въпрос може да се напише цяла дисертация" (2170). След това обяснил, че законите, които определят дали една душа ще дойде на Земята, са два — законът за причина и следствие и законът за привличането. Първият има отношение към паметта на душата и към поуките, връзките и опита, които си е изработила в миналото. Действието на закона за привличането е като на универсален магнит — под негово влияние душата е притеглена към условията, които ще й осигурят желаните уроци. Вследствие на тези два закона жената била привлечена към своите родители, тъй като вече имали общи преживявания, а и те можели да й осигурят подходяща среда.

Като последен пример ще дам този с едно семейство, което поискало съвет и наставления как да станат възможно най-добрите проводници задуша, която иска да се роди на този свят (341-48). Те били посъветвани да се обединят и да работят върху общото си желание. Кейси им казал, че най-удачно е да оставят Бог да изпълни целите си чрез тях: „Така ще ви се даде такава душа, която да съответства на способностите ви да дадете своя принос за човечеството, за света; ще станете проводници тъкмо на онази душа, която е необходима в настоящето". Нагласата, която всеки трябвало да поддържа, била: „Господи, използвай ме—тялото, ума, волята ми—като проводник за благодат на другите". Тълкованието ги уверявало, че Бог познава техните качества и способности и ще им изпрати душа, която би имала полза от възпитанието, което са способни да й дадат. Двамата били посъветвани да постоянстват с молитвите и медитацията през цялата бременност, да не забравят истинските идеали и във всеки миг да са изпълнени с надежди и очаквания. Също така трябвало да живеят целенасочено, със съзнанието, че Бог ще работи с тях, ако му позволят. Съпрузите се поинтересували дали може да пожелаят дете от определен пол, но Кейси им казал, че ако наистина искат да окажат пълно съдействие, най-доброто желание било: „Господи, да бъде волята Ти". Почти година по-късно им се родило момченце, а след време тълкованията потвърдили, че тримата са живели заедно и в предишни прераждания, а сега просто подновявали старите си връзки.

Откъс от книгата “ЕДГАР КЕЙСИ: За сродните души” от КЕВИН ДЖ. ТОДЕШИ