Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Как се става оптимист при ярко изразена склонност към песимизъм?

Оптимизмът директно съдейства за по-скорошното оздравяване на тялото и на духа ни. Дори човек с ярко изразена склонност към песимизъм може да стане оптимист. Решиш ли веднъж да изградиш храма на здравето и младостта, първо - пресуши блатото, в което затъват добрите ти намерения! Към подобна мелиорация е най-добре да пристъпите, когато поне малко от малко започнете да разбирате емоциите си и да ги контролирате. Потиснатото състояние на духа носи разруха, в него е истината на смъртта. Оптимистичното настроение съдейства за съзиданието, в него е истината на живота.

Сложете едното и другото на блюдата на везните и ще установите с лекота дали сте на слънчевата, или на сенчестата страна на улицата. Така ще имате шанс навреме да прекосите към слънчевата страна, ако откриете, че сте песимист. Отначало да направим работен график. За тази цел в продължение на един месец трябва да оценявате самочувствието и работоспособността си. Оценката е по 10-балната система: десет разграфявания по вертикална ос нагоре от нулата - оценка на позитивното самочувствие (слънчево), десет разграфявания надолу от нулата - оценка на негативното самочувствие (черно, сенчесто). Хоризонталната ос е времева.

Ден след ден преценяваме състоянието си и нанасяме точки според оценките. След един месец ги съединяваме с плавна линия и получаваме вълнообразна крива (на настроението). Намираме средната линия между крайните (горни и долни) точки. Именно тя ще покаже какво е положението ни. Именно нея трябва да се помъчим да повдигнем на нужната висота, тоест да я насочим към съзиданието и към здравето.

При по-нататъшните самонаблюдения схемата все повече ще се уточнява. По същия начин може да се направи схема за денонощието. Имайте предвид, че колебанията в настроението са абсолютно индивидуални. За всекиго циклите са различни - между 20 и 34 дни, понякога и повече. Само вие можете да определите собствения си цикъл.

В зависимост от "цвета" на деня човек различно реагира на едни и същи неща. В таблицата са дадени примери за такива полярни реакции. И така - да пристъпим към корекция на настроението си. Всъщност няма нищо трудно. Просто в "черните" дни трябва особено внимателно да се самонаблюдавате и да не излизате от ролята на спокоен, силен, самоуверен човек. Целият ви облик трябва да подсказва, че всичко ви е наред. Самопринуждавайте се, но без особен натиск.

Кривите на настроението  и  на оптимистите,  и  на песимистите имат постоянни разстояния между горните и долните точки. Вашата задача е цикъл след цикъл да намалявате разстоянието между долната точка и фоновата линия и съответно да го увеличавате между горната точка и фоновата линия. Проявете воля, не позволявайте линията на настроението ви да се спуска надолу. Подемът трябва да се осъществява не от най-долната точка в схемата, а много преди нея - от точката, която сте създали изкуствено. Така че цикъл след цикъл долната точка трябва да се вдига все по-нагоре.

И още няколко думи. Особено важно е да поддържате оптимистичната си нагласа точно когато нямате никакво желание, както и в дните на интензивни тренировки. Помнете: леността, мързелът не са за вас. Вашите ориентири са здравето, младостта, оптимизмът.

 

Ведро настроение (светъл ден)

Понижено настроение (черен ден)

Утро

Бодро събуждане, във въздуха шумолят невидими крила.

Едвам отлепям очи, смърди на нещо гадно.

Отношение към света

Обичам, прегръщам всичко.

Не ми се живее.

Огледало

Все още съм си екстра!

Гадна мутра!

Облекло

Подбирам старателно дрехите.

Навличам каквото ми падне.

На път за службата

с любопитство поглеждам наоколо.

Нищо не виждам. Веднъж да стигна.

Непозната (непознат)

Желание да направя впечатление.

Само се блъскат! Човек не може да се размине.

Разговор

Усмивка, комплименти.

Не ми се говори с никого.

Лек дъжд

Боже, каква свежест!

Пак вали, да му се не види!

Очите на случайно срещнат минувач

Блестят като звезди!

Какво се пули - ще ме изяде с парцалите.

Пристигане на работното място

Здравейте!Добро утро! Радвам се да ви видя! Здрасти приятел!

Мълчаливо отивам на работното си място. На поздравите отговарям с половин уста.

Планове за деня

Няколко интересни хрумвания.

Мрачно гледам в пода.

Мисли

Летят като птици!

В главата ми е каша.

Работоспособност

Готовност да преобърна планини!

Нищо не върви както трябва.

Обсъждане на делови проблем

Стремеж към взаимоизгодно решение.

Яд, всеки миг ще избухна, ще им припомня всичките им грешки.

Творчество

Търсене на нестандартен вариант.

Не ме интересува нищо.

Обяд

Хапвам с апетит.

Какъв е този бълвоч! Готвачът си е оставил ръцете!

У дома

Смях, целувки, весели разговори.

Въздишки, покашляне, дребни заяжданици.

Преди заспиване

Чай, приятно чувство.

Алкохол, недоволство, тревожно чувство.

Утрешният ден

Многообещаващ.

Чернилка, нищо ново.

Тренировката на емоциите, медитативните конструкции, медитацията за прошка, корекцията на настроението - всичко това има една-единствена цел: да пробуди дремещите сили в душата ви и да ги мобилизира за практическо решаване на първостепенната и най-насъщна задача - връщане към пълноценен живот на преждевременно повехналия ви (или вече остарял) организъм.Човек може да живее, без да остарее - 120 години и повече. Човешката история е пълна с подобни примери.

Откъс от книгата “Тренировка на тялото и духа” от Мирзакарим Норбеков