Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Тибетски тайни на младостта и жизнеността
СТАРЕЕНЕТО - НАИСТИНА ЛИ ТОВА Е ФАТАЛНА НЕИЗБЕЖНОСТ? Трябва ли да приемем, че тялото ни пос­тепенно се обездвижва, отпуска и разрушава? Не! Нашият организъм е бил създаден, за да се самовъзстановява непрекъснато. На практика той е неизползваем, ако не знаем как да се отнасяме грижливо с него. Това не означава, че няма да умрем! Но защо да умираме болни? Защо един ден да не напуснем здраво тяло в пълна форма, за да продължим да опознаваме нови и нови светове, да преживяваме нови приключения? Нищо не ни задължава да напуснем едно тяло в плачевно състояние, освен вредните навици, с които създаваме почва за болес­ти и израждане.


От извадки  на различни пасажи  от книгите  на Доктор Шалер ще откриете невероятните пет ритуала, които тибетските лами си предават от поколение на поколение и които изискват само по няколко минути на ден... - те описват други начини, техники и упражнения, позволяващи да  се натрупва здраве и дълголетие. Ще изпитате удоволствие да откриете, че разрешаването на проблемите ни зависи, най-често от изключително прости неща. Всъщност от малки промени на ежедневието ви са достатъчни, за да прекратите малко по малко изнемощяването и стареенето и да натрупате без пречки здраве, да разцъфнете и се подмладите.
 

Не е трудно да се научите да бъдете в добро здравословно състояние и да откриете тайните на радостта и съзидателността. Достатъчно е само да се превърнете в строители на собствения си живот, вмес­то да се оплаквамте от проблемите си, очаквайки някой друг да свърши работата. Осмелете се да промените начина си на живот... Вслушайте се в себе си... тялото ще започне да ви служи... Животът ви ще придобие нов смисъл. Динамика, добро настроение и радост от живота ще ви съпътстват непрекъснато и всички около вас ще бъдат изумени от превъплъще­нието ви!


Изпълнявайки петте ритуала, не забра­вяйте две много важни неща. Първо, знайте,   че  сте   прекрасен   и   необичаен   човек,   който вижда отвъд предразсъдъците и огранченото   мислене   на   другите. Тези, които са допуснали да бъдат лишени от  себеуважение   и   достойно  отношение към   всичко,   са   хора,   обречени   никога   да нямат шанс в живота. Ако цените себе си, ако се възприемате като човек, заслужаващ   да получи от жи­вота  най-доброто,  значи  се обичате.  Да обичаш себе си е нещо, което позволява да се чувстваш добре в кожата си, което само по себе си задейства процеса на обновле­нието. Тези, които не се обичат или се пренеб­регват, носят непосилна тежест, която не може да не усили опустошенията на ста­ростта и на болестите, но за тези, които притежават огромното съкровище на любовта към себе си, всичко е възможно.

 

Първият ритуал има за цел да повиши скоростта на енергията в тялото. Необходимо е да застанете прав с изпънати хоризонтално ръце, като продължение на раменете, после да  се  завъртите  около  оста  си,  докато  получите леко усещане за виене на свят. Има едно единствено условие, което трябва да се изпълнява - трябва да се въртите от ляво на дясно. С други думи, ако поста­вите на пода пред вас часовник, трябва да се  въртите  по  посока  на  часовниковата стрелка   отбелязвайки   завършването   на всяко завъртане с леко забавяне. За един нормален възрастен човек, ще може да се завърти половин дузина пъти преди да започне да усеща виене на свят, което ще го накара да седне или легне и точно това е, което трябва да се направи    след    упражнението. Ритуалът трябва да се изпълнява до момента, в който усетите леко виене на свят. Това е едно много силно стимулиране на енергийните центрове в горната част на тялото. Можете да постиг­нете най-добър резултат, като го изпълня­вате по-малко от 12 пъти, осигурявайки по този   начин   умереното   стимулиране   на енергийните центрове.

 

 

Вторият ритуал е още по-лесен от първия. Трябва да легнете по гръб на пода или на легло. Ръцете се поставят отстрани на тялото, с длани обърнати към пода, като всяка ръка е леко обърната към другата. После се повдигат краката, изпънати до вертикално положение. Ако е възможно, движението се съпровожда и с повдигане на главата, без при това да се свиват  коленете,   после  бавно  се  пускат изпънатите крака на пода и се отпускате за няколко секунди преди да повторите.

 

Третият ритуал трябва да се изпълнява веднага след втория. Той също е много лесен. Трябва да застанете на колене на килима, поставяйки ръцете по продължение на бедрата, после наведете главата колкото може по-надолу, така че брадата да натис­не гърдите. След това се наклонете колкото е възможно назад, вдигайки главата и изпъвайки брадата максимално назад. Наклонете се отново напред и повторете.

 

 

 

 

 

Четвъртият ритуал в началото може да ви се стори много труден, но след една седмица, вече  ще го   изпълнявате  с  лекота.  Трябва   да седнете на килима с изпънати напред крака, после поставете ръцете отстрани на тя­лото, като опрете длани на пода, след това повдигнете тялото си, сгъвайки коленете така, че краката и ръцете да са във вертикално положение; останалата част на тя­лото, от коленете до раменете трябва да бъде в хоризонтално положение. Брадата отново е притиснала гърдите и след това, преди да вдигнете тялото, изпънете бавно главата колкото е възможно назад. Накрая се връщате в седнало положение и се от­пуснете, преди да повторите упражнението. В хоризонтално положение всеки мускул   на   тялото   е   под   налягане   и   това стимулира енергийните центрове.

Петият ритуал - най-добрия начин той да се изпълни е като поставите ръцете на пода на разстояние около 60 сантиметра, после да изпънете назад краката, леко разтворени също на около 60 сантиметра, главата назад. След това вдигнете таза колкото е възможно по-нагоре, опирайки се на пръс­тите на краката и на дланите, като брада­та се притисне към гърдите; после отпус­кате спокойно тялото в изходното положение, изпъвайки главата, колкото е възможно по-назад. След няколко седмици, когато това упражнение ви стане лесно, можете да отпускате тялото надолу, без да докосвате пода. Така мускулите ще бъ­дат напрегнати и когато тялото е нагоре, и също така, когато е отпуснато надолу.

 

Всъщност тези ритуали задвижват вихрите или енерийните центрове със скоростта на нормалното им действие, т.е. със скоростта, присъща за един млад човек, силен и здрав, на около 25 години. При по-възрастни или болни хора, един или по-вече от центровете забавя движението си. Колкото по-бавно е движението, толкова повече частта от тялото, която е под контрола на този център започва да се похабява, да се разрушава и да боледува. Единствената разлика между младостта и старостта е разликата в скоростта, с която се въртят енергийните центрове. Ако се нормализират тези различни скорости, възрастните могат само да се под­младят.

 

Изпълнявайте петте ритуала едновре­менно, защото те се допълват и заедно представляват едно цяло. Трябва да се из­пълняват сутрин или вечер, или сутрин и вечер. Необходимо е да се отбележи, че ако в началото започнете да ги правите сутрин и вечер, това ще създаде възбуда, която би нарушила съня ви. Затова, за препоръчване е, през първите седмици ритуалите да се изпълняват само сутрин. В началото, пре­поръчвам да се правят по три пъти всеки през първата седмица, после по пет пъти през втората и така през следващите седмици, докато стигнете до двадесет и едно повторения на всеки ритуал.

 

Най-добре е, преди да започнете, да застанете прав, с ръце на кръста и да направите едно-две дълбоки вдишвания. След упражненията, вземете хладък или студен душ (избягвайте прекалено студената вода) или, вместо това, направете фрикция на цялото тяло с влажна кърпа, след което се изсушете. Разбира се важно е да не пропускате повече от един ден на седмица. Това е всичко... По-голяма част от хората, които опитат, намират ежедневната практика на  петте ритуала лесна и приятна, особено щом започнат да усещат ползата от нея. Освен това, ритуалите ви отнемат не повече от 20 минути, а на човек в добра физическа форма са му достатъчни 10 ми­нути или дори по-малко. Ако наистина не успявате  да намерите достатъчно време, станете сутрин малко по-рано или си лег­нете вечер по-късно.

 

Петте ритуала позволяват на който и да е организъм да възстанови идеална сте­пен на функциониране и трайно подмладя­ване. Към това ще се прибавят и други промени, следствие от физическото ви преобразяване. Две от тези промени са увереността и яснотата на разсъдъка.

 

"Не може да бъде истински свободен този,

който е подвластен на плътта"

Луций Аней Сенека

 

Откъс от книгата “Тибетски тайни на младостта и жизнеността (Как да възстановим и запазим здравето си) от Петер Келдер