Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Закон за необразоваността
В необвързаността се крие мъдростта на неустановеността. В мъдростта на неустановеността се крие освободеността от нашето минало, от известното, което е затвор на старите обусловености.

В своята готовност да навлезем в неизвестното, в Полето на всички възможности, ние се предаваме на Съзидателния разум. За да постигнем каквото и да е във физическия свят - от здраве до богатство, ние трябва да се откажем от своята обвързаност с него. Това не означава да се откажем от намерението за реализиране на своето желание. Това означава само да се откажем от обвързаността с резултата.

Обвързаността се основава на страх и съмнение. Нуждата от сигурност, която непрекъснато изпитваме, произтича от непознаване на истинската ни природа. Източникът на всичко в материалния свят е Духът; той е съзнанието, което знае как да се изпълни всяка необходимост. Истинското съзнание за нещата е способността да получаваш всичко, каквото поискаш; винаги, когато го поискаш; и с най-малкото усилие. За да придобиеш тази способност, трябва да усвоиш мъдростта на съмнението. В съмнението се крие свободата да създаваш всичко, каквото пожелаеш.

В момента, когато се откажем от обвързаността с резултата, ние ще получим желаното. Всичко, каквото поискаме, може да бъде постигнато с необвързаност, защото необвързаността се основава на безусловната вяра в силата на нашата истинска същност. Хората непрекъснато се стремят към сигурност, но стремежът към сигурност е твърде ефимерен. Всяка обвързаност (с пари, вещи и пр.) е признак за несигурност. Този, който се стреми към сигурност, я преследва цял живот и никога не я постига.

Обвързаността винаги е с нещо материално и затова хората се чувстват несигурни. А това означава, че търсенето на сигурност и увереност всъщност е обвързаност с известното. Известно на всички ни обаче е само едно: нашето минало. Т.е. всяка обвързаност е обвързаност със собственото ни минало, със старите ни представи. Там няма еволюция, няма движение. А когато няма еволюция и движение, има застой, ентропия, безпорядък и разложение.

Съмнението - напротив, е плодородната почва за чистата съзидателност и свобода. Съмнение означава да навлизаме в неизвестното във всеки миг от своето съществуване. Неизвестното е всъщност Полето на всички възможности. То е вечно свежо, вечно открито за сътворяване на нови проявления в материалната сфера - здраве, богатство, любов. Без съмнението и неизвестността животът е само безинтересно повторение на изтъркани спомени. Превръщаме се в жертва на собственото си минало и мъчителят ни днес е наследеното от вчера собствено аз.

Когато се откажеш от своята обвързаност с известното, ти прекрачваш в неизвестното и навлизаш в Полето на всички възможности. В добавка ще получиш и мъдростта на съмнението. А това означава да познаеш радостта от живота.

Когато разбереш Закона за необвързаността, не се чувстваш длъжен да налагаш решения. Когато налагаш решенията си, ти създаваш нови проблеми. Когато насочиш вниманието си към съмнението, решението само се появява от хаоса и бъркотията. Това състояние на будно внимание (нашата готовност в настоящето, в Полето на съмнението) се обединява с нашата цел и с нашето намерение и ни позволява да се възползваме от благоприятните възможности. Благоприятни възможности се съдържат във всеки проблем; от всеки проблем може да се извлече полза.

Когато държиш будно вниманието си, когато усвоиш мъдростта на съмнението, когато твоята готовност срещне благоприятна възможност, решението на всеки проблем се появява спонтанно. Получава се това, което наричаме късмет. Късметът не е нищо друго, освен обединяване на готовността с благоприятната възможност. А това означава, че всеки от нас може да разполага с толкова късмет, колкото му е необходим.

Приложение на Закона за необвързаността

Ще се възползвам от този закон, като си обещая, че:
1. Днес ще се посветя на необвързаност. Ще позволя на себе си и на хората край мен свободата да бъдем такива, каквито сме. Няма да налагам неотстъпчиво своята представа за това, какви трябва да бъдат нещата. Няма да налагам решения на проблемите и с това да създавам нови проблеми. Ще участвам във всичко, без да се обвързвам с резултата.
2. Ще включа съмнението като най-важна съставна част от своите преживявания. Благодарение на моята готовност да приемам съмнението, решенията ще възникват спонтанно от проблема, от объркването, от хаоса. Колкото по-съмнителни изглеждат нещата, толкова по-сигурен ще се чувствам, защото съмнението е моят път към свободата. Чрез мъдростта на съмнението ще постигна своята сигурност.
3. Ще вляза в полето на всички възможности и ще очаквам онова, което би могло да ми се случи, ако остана открит за безкрайността от избори. В полето на всички възможности ще преживея всички радости, приключения, вълшебства и загадки на живота.

Откъс от книгата ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ЖИВОТА от Дийпак Чопра