Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Закон за кармата или причината и следствието
"Карма е вечното утвърждаване на човешката свобода.
Нашите мисли, нашите думи и дела са нишките на мрежата,
която хвърляме около себе си."
Свами Вивекананда

Когато избираме действия, които носят щастие и успех на другите, плодът на нашата карма е щастие и успех. Карма е както действието, така и резултатът от това действие - тя е едновременно причина и следствие, защото всяко действие генерира енергийна сила, която се връща при нас в подобен вид. Каквото посеем, това ще пожънем. Кармата включва правенето на съзнателен избор.

Във всеки миг от живота си ние правим избор. Родени сме със свободна воля и правото на собствен избор. Ние сме свързани генетично с полето на чистата потенциалност, с полето на всички възможности, където имаме достъп до неограничен брой решения. Някои от решенията вземаме съзнателно, други - не. Най-добрият начин да разберем и използваме максимално Закона за кармата, е като възприемаме съзнателно избора, който правим във всеки миг от живота си; като започнем да живеем съзнателно.

Независимо че имаме неограничени възможности за избор, повечето от нас са се превърнали в куп условни рефлекси, които се задействат от хората и обстоятелствата в посока на предсказуеми поведенчески реакции. Много от нас са забравили, че имат право на свободен избор, но въпреки това правят своя избор, макар и несъзнателно.

Вселената притежава един много елементарен механизъм, с който ни помага винаги да правим правилния избор и да вземаме най-добрите решения. Това е механизмът "комфорт-дискомфорт", който обикновено се усеща в областта на слънчевия сплит или сърцето. Когато вече знаем какъв е механизмът, трябва само да попитаме сърцето си дали постъпваме правилно и да почакаме, докато чуем отговора. Отговорът е във вид на усещане. Може да е едва доловимо, но е там.

Сърцето винаги знае верния отговор. Защото то е интуитивно; защото е холистично - неделима част от Вселената; защото е контекстуално; защото е релационно. То няма ориентация "победа-загуба". То прониква в полето на чистата потенциалност, на чистото знание и безкрайните възможности и ни донася оттам решение, много по-точно и правилно, отколкото прословутото ни рационално мислене. За да се възползваш максимално от Закона за кармата, трябва да осъзнаеш, че бъдещето ти се формира от избора, който правиш във всеки миг от живота си. Как стоят нещата с предишната карма и какво е влиянието й върху нас сега?

Има три неща, които можеш да направиш:

1.Да платиш кармичните си дългове. Повечето хора правят точно това, макар и несъзнателно. Понякога това е свързано с огромни страдания, но според Закона за кармата на света няма дълг, който остава неплатен.

2.Да видоизмениш или преобразуваш своята карма в по-привлекателно преживяване: докато изплащаш кармичните си дългове, си задаваш въпросите: "Какво мога да науча от това, което се случва с мен?" "Защо става така и какво е посланието, което ми изпраща Вселената?" "Как да направя опита си полезен за другите?" Задаването на такива въпроси и извличането на максимална поука от случващото се ти позволява да видоизмениш кармата в ново проявление.

3.Да излезеш извън обсега на кармата, да станеш независим от нея. Това се прави чрез непрекъснат контакт с Единното Цяло, от което сме органична част. За да се осъществи този контакт, трябва да изградиш своя канал, своята пролука към Цялото. Постига се с медитация. При всяко влизане в Единното Цяло постепенно ти изпираш своята карма или излизаш от нейния обсег, напускаш я. Става чрез постоянно поддържане на връзка с Единното Цяло.

Приложение на Закона за кармата

Ще се възползвам от този закон, като си обещая, че:

1. Днес ще наблюдавам всеки избор, който правя. И чрез самото наблюдение ще въвеждам своя избор в активното си съзнание. Ще помня, че най-добрият начин да се подготвя за който и да е момент от бъдещето, е да съм в будно съзнание днес.

2. Винаги, когато правя избор, ще си задавам два въпроса: "Какви ще са последствията от избора, който правя?" и "Ще донесе ли този избор удовлетворение и щастие на мен и на онези, които засяга?"

3. После ще помоля сърцето си за напътствие и ще се ръководя от неговите сигнали за комфорт и дискомфорт. Ако изборът създава чувство за комфорт, ще се насоча безрезервно към него. Ако създава чувство за дискомфорт, ще спра и ще отправя вътрешния си взор към последствията от действията си. Напътствието на сърцето ще ми помогне да направя спонтанно правилния избор за себе си и за хората около себе си.
Откъс от книгата ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ЖИВОТА от Дийпак Чопра