Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Закон за дхармата или за целта на живота
На санскрит "дхарма" означава цел на живота. Законът за дхармата гласи, че всички сме приели проявление във физическа форма, за да изпълним дадена цел.  Полето на чистата потенциалност, на Чистия разум е Бог в своята същност и божественото приема човешка форма, за да изпълни дадена цел. Всеки човек има цел на живота.  Всеки човек има уникална дарба и особен талант, който да подари на другите. Когато съчетаем своята уникална дарба със служене на хората, ние сме намерили своята цел на живота.

Законът за дхармата съдържа три компонента:
1. Всички сме дошли на този свят, за да открием истинската си същност; да проумеем, че истинската ни същност е духовна - че сме духовни същества, приели проявление във физическа форма. Ние не сме човешки същества, които понякога имат духовни преживявания - ние сме духовни същества, които понякога имат човешки преживявания. Тук сме, за да открием сами своята духовна същност - да проумеем, че носим в себе си Бог, който трябва да прояви своята божественост чрез нас.
2. Тук сме, за да проявим своите уникални таланти. Няма друг човек, който като мен или като теб притежава своята уникална дарба или може да я проявява точно по този начин. Това значи, че в едно нещо аз, ти, всеки от нас, е по-добър от всички други на тази планета. Проявяването на този уникален талант ни води до усещането за вечност.
3. Тук сме, за да служим на човечеството. Когато съчетаем уникалните си таланти със служенето на човечеството, ние се възползваме в максимална степен от Закона за дхармата.
Ако искаш да се възползваш максимално от Закона за дхармата, трябва да си обещаеш няколко неща:
1. Аз ще търся по света своята по-висша същност, която е над егото ми, като практикувам духовност.
2. Аз ще се стремя да открия своите уникални таланти, защото само те ще ми дадат усещането за вечност и блаженство.
3. Ще открия как най-добре ми приляга да служа на човечеството. Ще използвам уникалните си таланти, за да задоволявам техните потребности. Ако откриеш своите уникални таланти и ги поставиш в услуга на човечеството, ти ще откриеш своята божественост.
Приложение на Закона за дхармата
За да се възползвам от този закон, аз си обещавам, че:
1. Днес ще отглеждам с любов Бога, скрит дълбоко в душата ми. Ще се отнасям с внимание към Духа вътре в себе си, който дава живот както на тялото, така и на душата ми. Ще се пробудя за дълбоката тишина в сърцето си. Насред обвързания с времето живот ще нося съзнанието за безвременно, вечно съществуване.
2. Ще направя списък на уникалните си таланти. След това ще запиша всички неща, които обичам да върша, проявявайки уникалните си таланти. Когато проявявам уникалните си таланти и ги използвам в услуга на човечеството, аз губя представа за времето и създавам изобилие в своя живот, както и в живота на другите.
3. Всеки ден ще се питам: "Как да служа?" и "Как да помагам?" Отговорите на тези въпроси ще ми позволят да помагам и да служа с любов на хората.

Откъс от книгата ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ЖИВОТА от Дийпак Чопра