Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Духовните закони на живота

"Ти си такъв, каквото е твоето силно вътрешно желание.
Каквото е твоето силно вътрешно желание, такава е и волята ти.
Каквато е волята ти, такива са делата ти.
Каквито са делата ти, такава е съдбата ти."
Брихадараняка Упанишад, І
V,4.5.

Дийпак Чопра е лекар-ендокринолог, основател на център за борба с неизлечими болести, вкл. рак. Изучава Аюрведа в родината на родителите

си и интегрира древните познания със съвременните постижения на официалната медицина. Той е един от най-големите духовни водачи на нашето време, един от "100-те най-известни мъже на 20-и век". Автор е на десетки книги, преведени на десетки езици. За труда си "Квантово лечение" е номиниран за Нобелова награда за алтернативна медицина.

Духовните закони на живота, които той представя, са седем:

· Закон за чистата потенциалност или единството
· Закон за даването
· Закон за кармата
· Закон за най-малкото усилие
· Закон за намерението и желанието
· Закон за необвързаността
· Закон за дхармата или целта на живота.

Седемте духовни закона на живота са мощни принципи, които правят живота ценен. Те ни дават възможност да постигнем самоконтрол и да се научим да материализираме всичко, към което се стремим: благоденствие, пари, успех, любов…Съществува естествена последователност за прилагането на тези закони във всекидневието, която ни помога да не ги забравяме. Законът за чистата потенциалност се практикува посредством мълчание, медитация, въздържание от преценки и единение с природата, но активира Закона за даването.

Принципът на Закона на даването е да даваме онова, към което се стремим. По този начин ние задействаме Закона за чистата потенциалност. Ако се стремим към благоденствие, трябва да даваме благосъстояние; ако се стремим към пари, да даваме пари; ако се стремим към любов, одобрение и внимание, да се научим да даваме любов, одобрение и внимание. Съобразявайки действията си със Закона за даването, ние задействаме Закона за кармата. Изграждаме добра карма, а това прави всичко в живота лесно: за да изпълняваме своите желания, вече не е нужно да полагаме големи усилия, а това автоматически води до разбиране на Закона за най-малкото усилие. Когато всичко става лесно и без усилие, ние спонтанно започваме да разбираме Закона за намерението и желанието. Изпълнението на желанията ни лесно и без усилия ни помага да прилагаме Закона за необвързаността.

Когато започнем да усвояваме тези шест закона, ние ще започнем да съсредоточаваме вниманието си върху истинската цел на живота си, а това ще ни доведе до Закона за дхармата. Прилагайки уникалните си таланти и задоволявайки потребностите на другите, ние ще започнем да създаваме всичко, което ни е необходимо винаги, когато ни е потребно. Ще бъдем радостни и безгрижни, а животът ни ще се превърне в проявление на безграничната любов.

1. ЗАКОН ЗА ЧИСТАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ

Първоизточникът на цялата Вселена е чистото съзнание, чистата потенциалност, търсеща израз от непроявеното към проявеното. Когато осъзнаем, че истинската ни същност е част от чистата потенциалност, ние се сливаме със силата, която създава всичко във Вселената. Нашата духовна същност е чистото съзнание - полето на всички възможности и на безкрайната съзидателност. То е безкрайно и неограничено; то е чиста радост, знание, безкрайно спокойствие, съвършено равновесие, непобедимост, простата и блаженство. Това е нашата основна природа.

Законът за чистата потенциалност може да се нарече и Закон за единството, защото в основата на безкрайното многообразие на живота е единството на Всепроникващия Дух, част от който е всеки от нас. Достъпът до полето на чистата потенциалност, част от която е всеки от нас, е заложен у нас по рождение. Контактът може да бъде осъществен по наше желание чрез всекидневно упражняване на МЪЛЧАНИЕ, МЕДИТАЦИЯ и ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ПРЕЦЕНКИ, а общуването с природата ни дарява безкрайна съзидателност, свобода и блаженство.

Това е начинът да осъществим връзка с истинската си същност.Тази наша истинска същност е отвъд Егото.Тя е безстрашна, неуязвима за критика, не се бои от никакви предизвикателства.Тази наша същност не стои по-долу от нищо и никого, но и не превъзхожда нищо и никого. Тя е. Да осъществим контакт с чистата потенциалност, означава да се срещнем със собствената си същност и да имаме на разположение цялата мъдрост на Вселената, целия й творчески потенциал.

2. ЗАКОН ЗА ДАВАНЕТО

Вселената функционира посредством динамичен обмен. Даването и получаването са различните аспекти на енергийния й поток. В своята готовност да дадем онова, към което се стремим, ние поддържаме непрекъсната циркулацията на вселенското изобилие на Живота. Всички взаимоотношения се изграждат от даването и получаването. Даването поражда получаване; получаването поражда даване. Онова, което се издига, задължително пада; онова, което излиза, задължително се връща. Всъщност, получаването и даването са едно и също нещо, защото получаването и даването са само различните аспекти на енергийния поток на Вселената. Ако прекъснем потока на което и да е било от двете - даването или получаването, ще влезем в противоречие с разума на природата.

Колкото повече даваш, толкова повече получаваш, защото по този начин позволяваш на изобилието на Вселената да циркулира в живота ти. Най-важно в акта на даването и получаването е намерението. Когато даването е безусловно и от сърце, връщането е пропорционално на даването: енергията, с която е подплатено даването, се увеличава многократно. Да се прилага Законът за даването, е много просто: ако искаш радост, дай радост на другите; ако искаш любов, научи се да даваш любов; ако искаш внимание и признателност, научи се да даваш внимание и признателност; ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатяват.

3. ЗАКОН ЗА КАРМАТА или ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО

"Карма е вечното утвърждаване на човешката свобода.
Нашите мисли, нашите думи и дела са нишките на мрежата,
която хвърляме около себе си."
Свами Вивекананда

Когато избираме действия, които носят щастие и успех на другите, плодът на нашата карма е щастие и успех. Карма е както действието, така и резултатът от това действие; тя е едновременно причина и следствие, защото всяко действие генерира енергийна сила, която се връща при нас в подобен вид. Каквото посеем, това ще пожънем. Кармата включва правенето на съзнателен избор. Във всеки миг от живота си ние правим избор. Родени сме със свободна воля и правото на собствен избор. . Някои от решенията вземаме съзнателно, други - не. Най-добрият начин да разберем и използваме максимално Закона за кармата, е като възприемаме съзнателно избора, който правим във всеки миг от живота си; като започнем да живеем съзнателно.

Вселената притежава един много елементарен механизъм, с който ни помага винаги да правим правилния избор и да вземаме най-добрите решения. Това е механизмът "комфорт-дискомфорт", който обикновено се усеща в областта на слънчевия сплит или сърцето. Когато вече знаем какъв е механизмът, трябва само да попитаме сърцето си дали постъпваме правилно и да почакаме, докато чуем отговора. Отговорът е във вид на усещане. Може да е едва доловимо, но е там. Сърцето винаги знае верния отговор. Защото то е интуитивно. За да се възползваш максимално от Закона за кармата, трябва да осъзнаеш, че бъдещето ти се формира от избора, който правиш във всеки миг от живота си. Как стоят нещата с предишната карма и какво е влиянието й върху нас сега?

4. ЗАКОН ЗА НАЙ-МАЛКОТО УСИЛИЕ

Разумът на природата функционира без всякакво усилие, с безгрижие, хармония и любов. Това е принципът на най-малкото действие, на несъпротивлението. Най-малко усилия се изразходват, когато действията ни са мотивирани от любов, тъй като природата се крепи на енергията на любовта. Законът за най-малкото усилие има три компонента, с които бихме могли да задействаме принципа "Прави по-малко, постигай повече."

1. Приемане. Това означава да приемем момента точно такъв, какъвто е. Обратното означава да се съпротивляваме на цялата Вселена.
2. Отговорност. Това означава да не обвиняваш нищо и никого за своето положение, включително и себе си. Всяка ситуация може да донесе полза и да се преобрази в нещо по-приятно. Всяка ситуация, в която попадаме; всеки човек, когото срещаме, са наши учители. Чрез тях ние се изграждаме, вървим по пътя на собственото си усъвършенстване.
3. Непротивене. Не е нужно да убеждаваме никого в собствената си правота, а това означава, че не е нужно да се противим нито на ситуацията, нито на чуждите мнения. Ако се вгледаме около себе си, че видим, че хората прахосват 99 % от енергията, за да отстояват позициите си. Каква загуба.

5. ЗАКОН ЗА НАМЕРЕНИЕТО И ЖЕЛАНИЕТО

Този закон се основава на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. За да се възползваш от Закона за намерението и желанието, трябва да знаеш следното:

1. Многократно трябва да си установявал съзнателен контакт с Полето на чистото съзнание и да си проправил своя "коридор" (канал) до него. Постига се с упорита медитация, която ще ти позволи да се съсредоточиш в тихото пространство между мислите и да навлезеш в тишината - онова ниво на съществуване, което всъщност е нашето основно състояние.
2. Само в това състояние на тишина, което е нашето основно състояние на съществуване, можеш да освободиш намеренията и желанията си.
3. Трябва да останеш в състояние на самоориентиране. Това означава да не се наблюдаваш през очите на света; да се изключиш от мненията и критиките на другите; да останеш в постоянна (или поне преимуществена) връзка с Полето на чистото съзнание. Това състояние на самоориентиране се поддържа по-лесно, ако запазиш намеренията и желанията си единствено за себе си, т.е. ако не ги споделяш с друг, който няма твоята ориентация и желания.
4. Трябва да си готов да се откажеш от обвързаността си с резулататите и последствията. Това означава да живееш с мъдростта на съмнението. Мъдростта на съмнението е състояние на живот, в който се радваш на всеки миг, макар да не знаеш какво ще стане.
5. И задължително трябва да се откажеш да контролираш нещата. Остави Вселената да се занимава с подробностите. Твоите освободени намерения и желания имат безкрайна организираща сила. Довери се на тази сила и тя ще подреди всички детайли вместо теб.
6. Помни, че истинската ти природа е духовна. Където и да отидеш, носи съзнанието за своя дух. Освобождавай внимателно намеренията и желанията си и Вселената ще свърши останалото.

6. ЗАКОН ЗА НЕОБВЪРЗАНОСТТА

В необвързаността се крие мъдростта на неустановеността. В мъдростта на неустановеността се крие освободеността от нашето минало, от известното, което е затвор на старите обусловености. Обвързаността се основава на страх и съмнение. Нуждата от сигурност, която непрекъснато изпитваме, произтича от непознаване на истинската ни природа. Източникът на всичко в материалния свят е Духът; той е съзнанието, което знае как да се изпълни всяка необходимост. Истинското съзнание за нещата е способността да получаваш всичко, каквото поискаш; винаги, когато го поискаш; и с най-малкото усилие. За да придобиеш тази способност, трябва да усвоиш мъдростта на съмнението. В съмнението се крие свободата да създаваш всичко, каквото пожелаеш. В момента, когато се откажем от обвързаността с резултата, ние ще получим желаното. Всичко, каквото поискаме, може да бъде постигнато с необвързаност, защото необвързаността се основава на безусловната вяра в силата на нашата истинска същност.

7. ЗАКОН ЗА ДХАРМАТА ИЛИ ЗА ЦЕЛТА НА ЖИВОТА

На санскрит "дхарма" означава цел на живота. Законът за дхармата гласи, че всички сме приели проявление във физическа форма, за да изпълним дадена цел. Всеки човек има цел на живота. Всеки човек има уникална дарба и особен талант, който да подари на другите. Когато съчетаем своята уникална дарба със служене на хората, ние сме намерили своята цел на живота. Законът за дхармата съдържа три компонента:

1. Всички сме дошли на този свят, за да открием истинската си същност; да проумеем, че истинската ни същност е духовна; че сме духовни същества, приели проявление във физическа форма. Ние не сме човешки същества, които понякога имат духовни преживявания; ние сме духовни същества, които понякога имат човешки преживявания. Тук сме, за да открием сами своята духовна същност; да проумеем, че носим в себе си Бог, който трябва да прояви своята божественост чрез нас.
2. Тук сме, за да проявим своите уникални таланти. Няма друг човек, който като мен или като теб притежава своята уникална дарба или може да я проявява точно по този начин. Това значи, че в едно нещо аз, ти, всеки от нас, е по-добър от всички други на тази планета. Проявяването на този уникален талант ни води до усещането за вечност.
3. Тук сме, за да служим на човечеството. Когато съчетаем уникалните си таланти със служенето на човечеството, ние се възползваме в максимална степен от Закона за дхармата.

Дийпак Чопра