Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Теми на живота - Част 2

Самотник. Самотниците често могат да бъдат обществено активни и да привличат внимание, но най-често избират кариери и начин на живот, които им позволяват да се изолират от другите. Приятно им е да бъдат сами и обикновено им е приятна собствената компания. Често се мъчат да преодоле­ят изтощението и раздразнението си, когато други хора прекарват прекалено много време в тяхното пространство.

 

Неудачник. Темата за неудачника в основни линии е същата като темата за погрешимостта, но без физическите, умствените или емоционалните предизвикателства. Хората, избрали темата „неудачник", имат много предимства и добри качества, но понеже са твърдо решени да се самосъжаляват, постоянно ги пренебрегват. Търсят внимание, правейки се на мъче­ници, и ако в живота им няма мелодрама, си я създават. Подобно на дразнителите те могат да ни вдъх­новят да мислим по-положително и да не одобряваме поведението им, без обаче да ги съдим.
 

Манипулатор. Манипулаторската тема е много мощна и не задължително отрицателна. Манипулато­рите подхождат към живота си и към околните като към едностранна игра на шах и успяват да ги контро­лират в своя полза, често със забележителен талант. Когато тази тема е посветена на възвишеното, съсре­доточеното в бога добро, манипулаторът може да окаже огромен положителен ефект върху общество­то. Когато се злоупотребява с темата, манипулато­рите са твърде погълнати от себе си, за да се занима­ват с благополучието на който и да било друг освен със своето, и то за сметка на всички останали.
 

Пасивност. Пасивните хора изглеждат слаби, но по-точно могат да бъдат описани като особено чувствителни към емоционални разриви. Те имат мнение, но го изразяват най-ефективно в някои ситу­ации, в които няма сблъсък, и когато казват станови­щето си, те винаги го правят меко. Трудно е за хора с тема „пасивност" да се справят с извънредни обстоятелства, но малко напрежение би им дошло добре, за да ги пришпори да действат.
 

Търпение. Това е една от най-изпълнените с предизвикателства теми, тъй като търпението изисква огромни усилия в един свят, в който нетърпението почти се счита за възхитително умение да се справяш с положението. Изборът на темата „търпение" издава желание на духа да се придвижи по-бързо към съвършен­ството от онези, които са избрали по-лесни теми — с други думи донякъде може да се каже, че търпението е признак за духовно нетърпение. По време на посто­янната си битка срещу своите пориви да избухнат в напрегнати ситуации тези хора непрестанно се борят с вината от редките си отклонения от пътя към целта и гнева, който според изискванията на темата са длъжни да подтискат. Когато осъзнаят колко трудна тема са си избрали,, може да престанат да бъдат толкова сурови към себе си.
 

Пионка. Пионките са от съществено значение за напредъка на универсалния дух, понеже изпълняват ролята на фитила, който изгаря, за да се появи на бял свят нещо с голяма значимост. Може би най-класическият исторически пример за пионка е юда, чието предателство спрямо Христос в крайна сметка се оказва основният елемент за раждането на християн­ството. По своему важните хора, които са си избрали темата „пионка", трябва да внимават да си избират само най-стойностните и хуманни каузи.
 

Миротворец. За разлика от темите „пасивност" и „хармония" темата „миротворец" обикновено е придружена от изненадващо количество агресия — миротворците могат да бъдат направо напористи в устрема си да спрат бойната и насилието. Тяхната преданост към мира е далеч по-голяма от предаността им, към която и да било група хора или страна, и нямат нищо против да спечелят малко известност в преследването си на тази благородна кауза.
 

Представление. Хората с тема „представление" понякога си избират професии в сферата на забавленията, но често се задоволяват да бъдат душата на компанията, работното място или класната стая на местно ниво. Тях ги поддържа светлината на прожекторите, колкото силна или слаба да е тя. Твърде често изграждат самооценката си, като се гледат единствено през очите на другите. Те трябва да се съпротивляват на това, като запазят част от значителната си енергия за самонаблюдение и се научат да се подхранват духовно и емоционално от самите себе си.
 

Преследване. Друга необикновено трудна тема. Преследваните са не само постоянно готови за най-лошото, но и убедени, че по някакъв начин са избрани за особено лош късмет или отрицателно отношение. Щастието ги плаши, защото са сигурни, че ще трябва да платят твърде висока цена за него и че може да им бъде отнето във всеки момент. Преодоляването на темата за преследването изисква огромна сила, но наградата е забележителен духовен напредък.
 

Преследвач. Преследвачите обикновено са агресив­ни, умеещи да оправдават всяко свое действие социопати, които злоупотребяват и дори убиват без чувство за вина или разкаяние, най-често без смекчаващи вината фактори като умствено или емоционално заболяване. Очевидно почти е невъзможно да се разбе­ре целта на тази тема в рамките на един-единствен живот. Но преследвачите неволно проверяват, поставят предизвикателства и вдъхновяват напредъка на нашите закони, съдебни системи, техники на съдебната медицина, моралните граници, социалното съз­нание и единството на човечеството.
 

Нищета. Предизвикателството в темата за нищетата е очевидно. Най-често се среща в страните от третия свят, но е не по-малко трудна сред изоби­лието, където избралите тази тема могат да се чувстват още по-зле, поставени до по-привилегированите. Темата „нищета" се среща и сред хората в по-благоприятно положение, които постоянно усещат, че каквото и да имат, то не е достатъчно. Търпението, надеждата и. Правилният поглед върху незначителността на материалните блага в универсален мащаб могат да доведат до блестящ духовен напредък онези, които са предпочели темата „нищета".
 

Медиум. Може би си мислите, че това е главната ми тема, но моята е „хуманист". Хората, които си избират темата „медиум", най-често предпочитат да бъдат в предимно детска среда, където способ­ността им да долавят неща извън „нормалния" обсег на чувствителност не се посреща със сурово неодобрение. Задачата на хората с тема „медиум" е да се научат да възприемат способностите си не като товар, а като дарба и да ги употребяват за най-възвишените, себеотрицателни и духовни цели.
 

Отхвърляне. Отхвърлянето е друга особено трудна тема, обикновено произтичаща от отчуждение или изоставяне в ранна детска възраст, след което човекът продължава в същия дух в училище, в зрялата възраст и във връзките си. Колкото и да е трудно, предизвикателството тук е да се осъзнае, че отхвър­лянето не е непосилен товар, а тема, избрана специал­но, за да се научи човек, че когато духът цялостен и разчита само на себе си, той повече не зависи от приемането или неодобрението на другите.
 

Спасител. Ако не сте спасител, то несъмнено сте виждали такъв в действие — човек, който изпитва влечение към жертвите, иска да им помогне и да ги спаси дори когато жертвата очевидно сама е създала собствената си криза и/или не иска особено да бъде спасена. Спасителите обикновено са в стихията си в присъствието на най-слабите и безпомощни хора и изпитват голямо състрадание към тях. В крайна сметка спасителят може да се превърне в жертва, ако не поддържа безопасно емоционално разстояние от онези, които се опитва да спаси.
 

Отговорност. Хората, избрали темата за отго­ворността, я приемат не като свое задължение, а като нещо, което ги поддържа емоционално. Те намират радост в това да участват активно в постиженията си и изпитват вина, когато съзнават, че е имало да се свърши нещо, но не са го направили. Предизвикателството за тях е да се откажат от себичността си достатъчно, за да не забравят, че околните също имат нужда от радостта да поемат отговорност и да участват в постигането на нещата.
 

Духовност. Хората с тема „духовност" ще прекарат целия си живот в трескаво търсене на собствения си духовен център, ако не като професия, то поне като непресъхваща лична нужда. Колкото повече тър­сят, толкова повече нови области за изучаване откри-ват. В най-добрия си вид темата „духовност" създа­ва безгранично вдъхновение, състрадателност, широк поглед и търпимост. В най-лошия — проявява се чрез тесногръдие, критикарство и опасната изолация на фанатизма.
 

Оцеляване. Да, до известна степен — стига инстинктът за оцеляване да функционира както трябва — на пръв поглед изглежда, че всички сме избрали тази тема. Но за онези, които активно са я предпочели, животът е непрестанна борба с неща, за които очевидно нямат големи шансове. Обикновено процъф­тяват в кризисни ситуации, но имат проблем с разпознаването на истинската криза измежду обичайните ежедневни предизвикателства. На всички тряб­ва да бъде раздадена лепенка с лозунга по-спокойно!, който да вземат присърце.
 

Въздържание. Темата за въздържанието обикновено е придружена от пристрастеност, която трябва да бъде преодоляна. Дори когато тя никога не се проявява, на хората, които избират тази тема, постоянно им се налага да се борят с усещането за податливост към нещо, било то вещество, секс, начин на живот или друг човек. Налага им се да избягват и другата крайност — да не придобият фанатично или психотично отвращение към обекта, към когото им се струва, че могат евентуално да се пристрастят. Ключът към напредъка в тази тема е умереността.
 

Търпимост. Да видим дали ще познаете. Хората с тема „търпимост" чувстват нужда по някакъв начин да търпят и нетърпимото. Естествено това може да се превърне в такъв товар, че те в крайна сметка да съсредоточат цялата си енергия в единствената област, която чувстват, че могат да търпят най-лесно, като същевременно или станат тесногръди, или престанат да забелязват всичко останало. Напредък постигат само когато осъзнаят, че тази тема може да предизвика нереалистичен поглед към света, и разберат, че си заслужава да бъдат великодушни само към нещата, за които си струва.
 

Жертва. Тези хора, както показва определението, са жертвените агънца на живота и тяхната цел, докато са сред нас, е да привличат вниманието към несправедливостите и да ни вдъхновяват да предпри­емаме действия и внасяме промени към по-добро. Тормозените и убитите деца, жертвите на престъпления от омраза и онези, които са били осъдени за ужасни углавни престъпления, а след това оправдани, са сред хората, чиято тема „жертва" е посветена на най-висшето добро.
 

Мъчител. Мъчителят е тук, за да събере възможно най-много жертви и да установи абсолютна власт над тях с цел постоянно да бъде заобиколен от явни доказателства за силата си. Волята и чувствата на неговите жертви са без значение, освен ако не са в съвършена хармония с неговите, и единственото състрадание, на което е способен, е към собственото му свръхчувствително, ненаситно его. Най-често той е патологично контролиращият съпруг или любовник, фанатично ревностният родител или злоупотребя­ващ началник. Мъчителят подсъзнателно е наясно, че ако пренебрегне тази сила, той ще остане абсолютно безсилен и че съществува далеч по-голяма сила от тази да държиш някой в подчинение, защото когато има абсолютната свобода, той може да направи избор.
 

Воин. Воините са онези, които безстрашно поемат рискове; нашите бойници, пионери и астронавти, пожарникари и безброй други невъзпети герои, които имат куража да се изправят пред физическите, морал­ните и/или духовните предизвикателства от ежедневието; хората от предните линии в борбата срещу престъпността, наркотиците, природните бедствия и тираните убийци; смелчаците, които тръгват към огромните неизследвани светове в космоса. Без посока настъпателността на воина може да бъде разрушителна, но когато е съсредоточена, хората с тема „воин" могат да внесат исторически принос за човечеството.
 

Победител. Темата „победител" се различава от темата „непогрешимост" по това, че победителите усещат активната, всепроникваща нужда да пости­гат и побеждават. Те са вечни оптимисти и винаги вярват, че следващата, делова сделка, следващата връзка, следващото претъркулване на заровете, следващият лотариен билет или залагане, следващата работа или дори следващият брак или дете ще бъдат онези, които цял живот са очаквали и които ще променят всичко. В най-добрата си форма несекващият оптимизъм на победителя и способността му да се изправя след всеки провал и да тръгва уверено напред са вдъхновяващи и въодушевяващи. Без чести проверки на реалността обаче победителят може да разпилее парите, сигурността и живота си с твърде многото си прибързани, недисциплинирани и вземани без предварителна информация решения.

 

Откъс от книгата “ЖИВОТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА на Силвия Браун и Линдзи Харисън