Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Упражнение за промяна на умствената нагласа

1. Седнете удобно и затворете очи.

2. Направете три дълбоки вдишвания и издишвания.

3. Представете си няколко спокойни гледки.

4. Повторете три пъти някое положително твърдение.

5. Отворете очи, констатирайки мислено: “Аз съм напълно буден и се чувствам много по-положително, отколкото преди.”

Някои положителни твърдения, които преобразяват мисленето ви

Повторете три пъти някое положително твърдение - това е хубаво, само че какво представлява положителното твърдение?

Ето няколко примера:

Всеки ден по всеки възможен начин ставам все по-добър.

Каквото и да се случи днес, аз ще го посрещна смело и ще очаквам щастлива развръзка.

Аз уважавам себе си. Аз съм способен създател и умея да разрешавам проблеми. Аз съм превъзходен.

Това наистина са положителни примери. Също толкова успешно действа и отрицателното програмиране. Но кой ли иска да бъде по-отрицателен по какъвто и да е начин? Да се плаши от провал, да е безусловно некадърен, когато се наложи да решава проблеми?

Използвайки горните примери, можете и сами да си съставите ваши собствени твърдения. Като начало се насочете към положителното мислене, самоуважението и успеха.

По-късно тези твърдения - най-простият начин за програмиране на умствения компютър - могат да бъдат предназначени да преодолеят специфични недостатъци и нежелани навици или лични дефекти. На този ранен етап най-важните ни цели са положителното мислене, самоуважението и успехът. Години наред съм наблюдавал коренни промени в полярността на човешките нагласи със следните двойствени твърдения:

Често съм песимист. Ядосвам се.

Когато отворя очи, повече няма да бъда песимист, ще бъда оптимист.

Вече няма да се ядосвам за лошата развръзка, ще очаквам благоприятно развитие на нещата.

Казвайте си това три дни подред, по три пъти всеки ден. На четвъртия ден променете твърдението така:

Аз вече не съм песимист и ядосващ се човек. Аз съм оптимист. Аз очаквам успешни развръзки.

Повтаряйте си това три дни подред, по три пъти на ден. Вече няма да имате нужда от подобно програмиране на мисловния компютър. Вече сте програмирани. Мисленето ви ще стане по-положително. Животът ви ще се промени. Упражнявайте се да се програмирате, като си припомняте от време на време, независимо какво правите, следните думи:

Аз съм оптимист. Аз постигам успешни развръзки.

Това е точно така.

Още сега се отървете от немотията и липсата на любов

от Конеда - друидски жрец и съветник

откъс от книгата :”Без граници” на д-р Стоун