Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Помогнете си сами, като бъдете създатели, а не разрушители

Една сила действа във Вселената и по-специално в този свят, наречен Земя, и тя помага на всяко живо същество не само да оцелее, но и да се издигне до по-възвишена форма на живота. Тази сила се обозначава с една кратка дума “Създател”.

Създателят ни помага да се издигнем до по-висока степен на битието, защото сътворението не е краен процес. То продължава да се осъществява. И всички участваме в неговата възходяща градация. Ние сме нещо като съсъздатели, заели сме се да изградим един по-добър свят, в който да живеем. Но...

неангажирани в този процес и следователно неподобряващи самите себе си са разрушителите. Ако бяхте на мястото на Създателя, щяхте ли да подпомагате тях, а не съзидателите? Едва ли.

Вие можете изключително много да си помогнете, като бъдете създатели, а не разрушители. Това означава да се радвате на повече жизнена енергия, която позволява да излъчвате по-висока степен на благополучие, да действате по-умело, да показвате надеждна интуиция и да решавате по-трудни проблеми.

Има много начини да помогнете на хората. Не само като преведете някоя сляпа жена през улицата. Нито пък само ако се усмихнете на някого и го потупате по гърба.

Така че Вселената в съответствие със собствените си закони трябва да ви се отплати за безвъзмездно направените добрини. А отплатата на Вселената далеч надвишава минималната надница.

Чудесно, доброто носи добро, но как става това?

За да разберете как направената добрина ви носи добро, най-добре е да започнете оттам, където се намирате - във вашето тяло. По-късно ще видим как тази микроскопска гледна точка се екстраполира от макроскопската гледна точка на Вселената.

Сигурно знаете, че умът управлява тялото.

Ако умът управлява тялото, значи положителното мислене ще се изрази в здраво тяло, а принципно отрицателната нагласа ще има като резултат болести.

Наистина и другите взаимовръзки между ума и тялото доказват същото: положителните чувства водят до положителни физически резултати, а отрицателните емоции сериозно увреждат здравето.

Можете да откриете примери и в собствения си начин на говорене. Ако по принцип се изказвате отрицателно за части от тялото си, това може да стане истина и да се изяви като болест.

Може би казвате: “Вратът (гърлото) ще ме заболи от него.” Ако сутрин се будите със схванат врат или с болки в гърлото, спомнете си “от кого ви боли” вратът или гърлото.

Може би казвате: “Тя ще ме разболее.” Казвайте го по-често и “тя” точно това ще направи.

Казвате ли: “Сърцето ми се къса от това.” Спрете. Или: “Не мога да го (я) понасям.” Няма да ви стане по-леко.

Киберфизиологията - връзката между ума и тялото - изисква да пожелаете да изпитате искрена любов към своето тяло. А после да изразите тази любов към онази част от него, която не функционира добре. Направете го в процеса на релаксация, като си представите съответния орган и го “видите” да работи идеално според вашата представа. Изразете му своята искрена любов и благодарност.

Какво ще стане, ако започнете да нападате този орган, защото не работи добре? Правете така достатъчно често и със сигурност ще си подпишете скорошна смъртна присъда.

Доброто носи добро. Така се получава вътре във вас.

откъс от книгата :”Без граници” на д-р Стоун