Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Ум - мозък - имунна система - тяло

Продължение от - Терапия чрез връщане към предишни животи

Можем да лекуваме тялото чрез лекуване на ума. Добре известно е, че умът може силно да влияе на тялото – предизвиквайки някакви симптоми, заболявания и дори смърт. Въпреки най-добрите лекарства и медицинска техника, които познаваме, тези пациенти умират. Това са механизмите на връзка между тялото, ума и мозъка, спомогнали да се появи и развие една нова сфера на изследвания в областта на медицината – известна като психоневроимунология – взаимодействието между ум-мозък и имунната система. Терапията чрез връщане към минали прераждания също може да постигне някои от тези резултати – физиологически и психологически симптоми могат да изченат.

Все още не е изяснен точният механизъм на физическо излекуване, което настъпва в следствие на тази терапия, дори без употребата на лекарства. Възможно е излекуването да се дължи на просто на припомнянето и на повторното изживяване на първоначалната травма, както повторното разглеждане на травма от детството при традиционната психотерапия води до емоционално излекуване. Може би познанието, че душата никога не умира, а само тялото – е великото лекарство. Възможно е да настъпи излекуване и когато клиентът започне да разбира естетството на първоначалните фактори благоприятствали болестта. Или пък тайнството е в съчетанието от всички тези процеси, които са типични за терапията чрез връщане към минали прераждания.

 

Хипнотичната регресия към минали животи може да бъде важна част от лечението, подобрението и дори излекуването на някои хронични симптоми и заболявания, особено тези, които са повлияни от действието на имунната система или съдържат психосоматичен проблем. Тя е особено полезна и успешна при лечението на ставни болки, главоболие, които не се влияят от лекарства, алергии, астма и състояния предизвикани от стрес или свързани с имунната система, като язва и артрит. В някои случаи помага при ракови образувания и тумори. Тази терапия разрешава дълбоко заложени емоционални проблеми – щом се разкрие връзката между чувствата и физическия проблем от една страна и източника им в минало прераждане от друга. На тази терапия трябва да се гледа сериозно – като на ефикасно допълнение към списъка на резултатните холистични терапии, които са насочени не към отстраняването на един-единствен симптом или състояние, а към цялостното лекуване на човека, на тялото и на ума му.

 

Духовният елемент в тази терапия е също невероятно лекарство. Когато клиентите лично изживеят това, че те не умират, когато телата им умират, осъзнават, че всъщност имат божествена природа, която надхвърля раждането и смъртта. Волята да живеят и да се излекуват, както и вярата, че излекуването е възможно и ще се случи, често се увеличават паралелно с това. Клиентите научават за по-висшата сила вътре в нас, която ни помага да направляваме живота си така, че да се учим и да достигнем своите божествени способности. Те стават по-малко притеснени, по-спокойни. По-голямата част от тяхната енергия може да се отклони от страха и страданието и да се насочи към  процеса на излекуване. Тази терапия развива онези черти на устойчивост, с които е свързано по-доброто здраве, включително по-силна имунна система и повишена устойчивост спрямо дестабилизиращото действие на хроничните заболявания. Тя увеличава щастието, спокойствието и сколнността пречките да се приемат като предизвикателствои приключение. Подпомага отстраняването на физически проблем, повишава надеждата за по-щастлив и пълноценен живот.

 

Процесът на излекуване по време на регресия към предишни прераждания не винаги е всеобхватен. Понякога той представлява просто откриване в миналото на физическия източник на настояща физическа болка. Излекуването може да бъде съвсем простичко и директно. Когато причините, които са в основата бъдат почувствани, разбрани и разрешени симптомите изчезват. Болестите се подобряват, болките изчезват, треската е извадена. Постоянно повтарящята  се драма най-накрая е приключила.може би именно затова тази терапия, която протич в това състояние, от тази извисена гледна точка е изключително резултатна. Когато терапията протича в релаксирано медитативно извисено състояние, учението, приемането, усвояването често стават много бързо. Подсъзнанието може да бъде достигнато и повлияно по положителен лекуващ начин. Често клиентът възприема визуални образи, които придружават разглежданите мисли и чувства. Тези образи явно са много важни и пряко свързани със симптомите и задръжките на клиента. Така се подпомагат учението и подобряването на здравословното състояние.

 

Имаме нужда от повече изследвания по оста ум-мозък-имунна система-тяло. Регресионната терапия и хипнотичната визуализация могат да преобразят ума така, че да се достигне до лекуващи състояния на пристрастявания, хронични заболявания, инфекции, ракови образувания, сърдечно-съдови болести, автоимунни смущения. Това е една безопасна и високоефективна лечебна сила, която няма странични ефекти, защото е най-вече духовна и интуитивна по своята същност.

 

За сродните души

 

Ние живеем в нашите тела и изразяваме себе си чрез взаимоотношенията си. Така общуват човешките същества. Така се учим и се развиваме. Много от острите и често повтарящи се конфликти, с които психотерапевтите се сблъскват при терапията на двойки, на брачните и семейни взаимоотношения, всъщност се коренят в минали прераждания. терапията, която разглежда и други животи, освен настоящия, може да разрешава проблеми във взаимоотношенията, които не се поддават на обичайните техники на терапия. Често гневът, омразата, страхът и много други отрицателни емоции и начини на поведение, които се проявяват във връзката в настоящия живот, всъщност са започнали преди векове. Именно чрез взаимоотношенията се научаваме да изразяваме и да получаваме любов, да прощаваме, да служим. Много случаи доказват, че преди раждането ние избираме семействата си за всеки един живот. Избираме да изживеем закономерностите, които ще ни дадат най-много възможности за израстване, заедно с душите, които най-резултатно ще представят тези положения в живота ни. Много често това са души, с които сме се срещали и сме имали най-различни взаимоотношения в други прераждания. ние се появяваме на групи – отново и отново. Прераждаме се заедно със същите хора. Групата може да стане много голяма с увеличаването на броя на животите, но основната група си остава малка и в общи линия – постоянна. Взаимоотношенията в основната група могат да се променят. Чрез регресия могат да бъдат усетени и осъзнати предишни взаимоотношения.

 

Подсъзнателното разпознаване на даден човек, с когото сме имали връзка в минал живот, понякога се проявява като мигновено привличане или отвращение и под формата на повтаряне на стила на поведение от предишния живот. Това най-често се среща при двойки или семейства, където взаимоотношенията са по-близки и връзките по-силни. Разпознаването от предишни животи и изпълняването на стари модели на поведение могат да се проявят и при много най-различни видове взаимоотношения, като например шеф-подчинен, на съседи, на учител-ученик, на хора хванали се гуша за гуша. Взаимоотношенията на родители-деца могат да бъдат много драматични, но тяхната сила и възможности за израстване, които предлагат в никой случай не изключват чувството за хумор, което също подпомага израстването. Членовеет на едно семейство, както и двойките могат да бъдат върнати към предишни прераждания индивидуално – както при всяканормална регресия или пък едновременно, за да решат общите си проблеми и да изпълнят добрите си взаимоотношения с още повече смисъл и прозрения.

 

Да споделяте много прераждания, мъка и радост, постижения и отчаяние, любов и прошка, гняв и благосклонност и най-вече безкрайно израстване, е това, което наистина означава да имате сродна душа. Сроднаат душа е някой, с когото се срещаме и мигновено усещаме, че сме свързани, сякаш познаваме този човек отдавна. Макар, че нашите половинки наистина могат да придават завършеност на изживяванията ни – да споделят и да разширяват рамките на нашето израстване, интимност и радост – по-вероятно е да има група от души, която се състои от много наши сродни души. Това може да е малка група, която нараства с натрупването на изживявания на дълбоко ниво, свързани с все повече души в много различни прераждания. Усещането, че познаваме даден човек отпреди или че споделяме силни чувства и прозрения – определено не е ограничено само до един човек. Можем дори да имаме няколко връзки със сродни души по едно и също време. Нашият партньор в любовта може да допълва душата ни по един начин, а по различен начин да я допълват най-добър приятел, роднина, дете.

 

Израствайки във взаимодействие със сродните ни души, ние се изкачваме по стълбата на преражданията. Преодоляваме стари закономерности, започваме да изживяваме любовта и радостта в пълна степен и губим всяка следа от гняв и страх. В крайна сметка стигаме до един етап, на който можем съзнателно да решим да се преродим, за да помагаме на другите пряко или дори да решим да останем в духовна форма и да подпомагаме на другите от едно по-различно ниво. Вече не е необходимо да се прераждаме, за да израстваме емоционално. Можем да преминем  от този път на израстване към пътя на израстване чрез служене.

 

Изживяванията при регресионната терапия могат да подпомогнат процеса на възстановяване в 12 стъпки - същите, които ползват и участващите в програмата на анонмните алкохолици.

 

Първа стъпка: да признаем, че сме станали безсилни пред алкохола, че животът ни е излязъл извън контрол.

 

Втора стъпка: да повярваме, че една по-висша от нас сила може да ни върне разсъдъка.

 

Трета стъпка: да вземем решение да поверим своята воля и своя живот на грижата на Бог – както го разбираме.

 

Четвърта стъпка: без да се страхуваме да подложим себе си на морална проверка.

 

Пета стъпка: да признаем пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество точното естество на нашите пороци.

 

Шеста стъпка: да бъдем нпълно готови да позволим на Бог да отстрани всички тези недостатъци на характера ни.

 

Седма стъпка: смирено да Го помолим да отстрани всичките ни слабости.

 

Осма стъпка: да направим списък на всички хора, които сме наранили и да сме готови да поправим грешките си към тях.

 

Девета стъпка: да се отплащаме пряко на тези хора винаги, когато е възможно, освен в случаите, когато това може да навреди на тях или на други хора.

 

Десета стъпка: да продължим да се подлагаме на личностна проверка и когато грешим – винаги да си признаваме.

 

Единадесета стъпка: да се стремим чрез молитва и медитация да подобрим съзнателната си връзка с Бог – както го разбираме, молейки се да сподели с нас Своята воля и да ни даде сила да я изпълним.

 

Дванадесета стъпка: изживявайки духовно пробуждане в резултат на тези стъпки да се опитаме да занесем това послание и на други алкохолици и да упражняваме тези принципи във всичките си дела.

 

Много от проблемите, с които се занимава терапията за връщане към предишни прераждания отговаря на тези стъпки. В основата и на двете е духовността. И двете отчитат първостепенното значение на една по-висша сила или замисъл. Силата може да бъде открита вътре в нас самите. Духовността е жизненоважна сила. Животът се променя заради нея. Основният лекуващ механизъм на тази терапия е трансформирането на страха в любов. Това е лековито послание, което изживелите регресия към минали прераждания занасят на други хора и упражняват във всичките си дела. Същността на това лечение е да опознаете себе си, да погледнете навътре и да придобиете мъдрост и станете по-радостни и по-спокойни.

Автор: Д-р Браян Уайс – американски психотерапевт с дългогодишна практика

 

Следва продължение: Запис за релаксация и регресия за самостоятелна работа у дома