Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Кармата
Според закона на Карма всяко действие води до равно противодействие. Каквото човек направи на другите, това му се връща - в една или друга форма.

Повечето хора непрекъснато създават нови кармични ситуации. Това се дължи на невежеството и на придружаващите го нещастия. Всички кармични дългове трябва да бъдат изплатени преди окончателното освобождение - независимо дали човек реши да направи това в сегашния си живот или да го остави за следващите прераждания. Дотогава, додето има корен, Кармата трябва да бъде изпълнена - чрез различни ситуации в обществото, прераждания и опитности. Всеки ще пожъне това, което е посял.

Различните преживявания се дължат на кармични ситуации, които всеки сам е предизвикал със своите мисли, думи и дела. Нещастието, което все още не се е проявило, трябва да бъде избягвано. Кармата е изплатена, изплаща се или ще бъде изплатена чрез действията.. Карма, която вече е натрупана, не може да бъде променена, но нещастията от нея могат да бъдат избягнати чрез позитивно мислене. Законът на Карма е абсолютен. Резултатът от едно желание или тенденция трябва определено да бъде пожънат, въпреки че може да бъде в друго прераждане и при други обстоятелства. Онези, които страдат като че ли незаслужено, всъщност отработват натрупаната от преди Карма.

Като внимаваме за сегашните си действия, можем да избегнем бъдещата болка. Идентифицирането на преживяващия с обекта, който той преживява, е причина за бъдеща карма. Когато човек се отъждествява с този илюзорен свят, преобладава егото, и той действа без мъдрост, като си натрупва нова карма. Насилието спрямо другите - в мисъл, дума или дело - трябва да се избягва. Ненасилието означава нещо повече от въздържание за нанасяне на физическа болка. Умствената болка може да бъде много по-опустошителна. Когато човек достигне пълната невинност, дори дивите животни не му сторват зло. Функцията на истината е да поддържа хармония чрез доверие.

По-добре е да замълчим, отколкото да изкажем истина, която ще причини болка, или произхожда от погрешен мотив. Честният човек има сила, защото това, което казва, се случва, и думата му става закон. Когато умът бъде обезпокоен от отрицателни или вредни мисли, те могат да бъдат преодоляни чрез непрекъснато мислене върху противоположните им - той веднага ги замества с положителни мисли, като по този начин създава нови умствени навици, благоприятни за духовния растеж.

Резултатът от отрицателните мисли и чувства, като напр. насилието, независимо дали са въплътени в дела, подбудени, или причинени от алчност, гняв или заблуда, дали са слаби, средни или силни, е безкрайна болка и невежество. Затова е необходимо да се размишлява върху противоположностите им

Всички мисли, чувства и действия, които противоречат на основните принципи на яма и нияма, водят до по-нататъшна карма на болка и невежество. Това е така независимо дали действието е наистина извършено, замислено или подбудено у други. Каквато и да е причината и степента на участие, кармата се натрупва. Затова е необходимо щом в ума се появят отрицателни мисли, да бъдат заменени с положителни и възвишени. Чрез постоянното заместване на обезпокояващите мисловни вълни с контролирани, умът се трансформира и овладява себе си.

Свами Шивананда