Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Договор за въплъщение / инкарнация

Инкарнация или въплъщение е религиозно-философска доктрина, постулираща зачеването и раждане на разумно същество (най-често човек), което е материално проявление на трансцендентно същество или сила.

 1. Вие ще получите тяло. То е ново и уникално. Никой друг няма д аполучи същото тяло.
 2. Ще получите сърце. Ще получите най-добри резултати, ако въдворите баланс между сърцето и мозъка.
 3. Ще получите уроци. Никой няма д аполучи съвсем същите уроци като Вашите и никой няма да може да ги отмени.
 4. Можете да правите всичко, което пожелаете. Това, което правите на другите, ще се върне обратно към Вас.
 5. Ще повтаряте един и същ урок, докато не го научите, и ако не успеете в този живот, той ще се пренесе в бъдещето Ви.
 6. Този договор важи еднакво за всички. Няма превилигировани, освен, ако някой не твърди обратното. Писмените промени нямат никаква валидност.
 7. Ще получите огледало, за да учите. Има много огледала, в които ще видите тялото си по различен начин. Вашата задача е да видите в него истинското си тяло, да разпознаете себе си, такъв, какъвто сте в действителност.
 8. Ако тялото Ви бъде унищожено или престане да функционира, тогава ще получите ново, но за това може да се наложи да чакате цяла вечност.
 9. Инкарнационният договр приключва едва тогава, когато всички уроци са усвоени с положителен резултат.
 10. Как ще го постигнете зависи изцяло от Вас самите.

 Полезни съвети и препоръки:

 • Не е цел при напускане на тялото си, да имате много пари.
 • Няма бонуси за постигната слава и известност.
 • Не е нужно да се ориентирате по грешките на другите.
 • Правилата са за това – да се преодоляват и заобикалят.
 • Твърденията на дугите за това, каква точно може да бъде Вашата цел, ще Ви разсее и отдалечи от истината.
 • Можете да правите нещата да стават само по правилния начин, макар това понякога да изисква много дълъг период от време.
 • Времето е илюзия.
 • Можете да намерите отговор на всичките си въпроси, ако запитате сърцето си за тях, защото само Вие имате специална връзка с него.
 • Всичко в рамките на обучението реагира на излъчването на сърцето Ви.
 • Постарайте се да защитите сърцето си от поражения по време на обучението.
 • Никой не може да Ви отнеме отговорността, която носите. Насилието никога не води до решение.
 • Би могло да бъде полезно да се вземе под внимание, кои ситуации от живота си струва да бъдат повторени.
 • Дрогата (легалната и нелегалната) могат да изкривят възприятията на урока, който следва да бъде научен.
 • Само защото всички се държат по един и същи начин не означава непременно, че това е правилният начин на поведение. Много рядко се случва да има само едно вярно решение.
 • За никого не съществуват ексклузивни клаузи (за никого не са предвидени изключения от правилата).
 • Уроците са специални възможности за развитие, а не зло намерение.
 • Би могло да бъде много рисковано да предоставиш тялото си доверчиво на някой друг на разположение.
 • Да копираш някой друг е безсмислено и безполезно!
 • Всеки, който Ви предлага застраховка ”Живот” е измамник.
 • Смелото доброволно желание за предварително приключване на инкарнацията води само до голяма безполезна бюрокращина.
 • Никой друг във Вашата ситуация не прави по-добра визия от Вас самите.
 • Вие не сте единственият, който изпитва съмнения относно договора за инкарнация (въплъщение).
 • Тъй като Вие сте се съгласили и сте приели вече този договор, е безполезно да се оплаквате, че сте тук, в този живот.
Автор: Джо Конрад / Jo Conrad