Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Програмиран за успех
”Докато духът може да се визуализира в картини, как човек може да направи нещо, то той наистина може да го направи.”
Арнолд Шварценегер
 

Още като 15-годишен Арнолд Шварценегер знаеше съвсем точно какво иска: той искаще да стане мултимилионер, най-добрия културист в света и кинозвезда. Не може да се каже дали е сгрешил в някоя своя цел, или дали неговите цели и амбиции са били много ниски.
 
Как е успял да го направи?
Какви стратегии е използвал, за да постигне целите си?
 
Глен Решке е изследвал задълбочено феномена Арнолд Шварценегер и е определили неговата стратегия за всяка цел по следния начин, в 4 стъпки:
  1. Определяне на целта,
  2. Настройване,
  3. Визуализиране на целта,
  4. Работа по изпълнение на целта.
Когато той види нещо, което си е пожелал, той провежда вътрешен диалог под мотото: ”Това го мога и аз.” и след това си представя в картини (визуализира) какво е да си на мястото на този, който вече го е направил (който вече е постигнал целта си). Той се асоциира с този човек, т.е. представя си, че той е този човек. Като един последовател на Невро-Лингвистичното-Програмиране (НЛП) на кратко казано: поисках – узнах как – постигнах.

Неговата силна способност да визуализира се отразява и в неговото поведение: „Има наистина нагласа за победа. Човек може да види как печели, преди да е спечелил.” Тук има смяна на асоциирано към дисоциирано визуализиране. Асоциираното преживяване на изпълнението на целта дава на човека необходимите положителни чувства (К+), докато дисоциираното обмисляне на собственото Аз в момента на постигане на целта повишава неговата мотивация.

Шварценегер е известен със своята издръжливост. ”Всяка мечта носи със себе си определени рискове и по-специално риска да не успееш...Не е възможно винаги да се проваляш. Ако човек опита поне 10 пъти, тогава на 11-тия път ще има големи шансове да постигне успех, спрямо това, да не е опитал изобщо”

Ключът към високата ефектиовност за визуализиране на целта се крие в извънредно голямата яснота на неговото въображение и свързаните с него положителни чувства. В крайна сметка всяка стратегия се базира на постигането на положителни чувства и нинимизиране на негативните чувства.

Самият той казва: ”това, което ме прави изключително много щастлив, е че аз съм на мястото, което е точно пред очите ми, където бих искал да бъда в бъдеще. Аз мога да видя дневните си сънища толкова ясно, така, сякаш те наистина са реални. Тогава получавам това усещане за лекота и не ми се налага да се пренапрягам, за да направя необходимото, защото аз вече имам това чувство, че вече съм бил там и вече съм го направил – всичко е въпрос само на време.”

За постигане на своите цели той избира пътя на малките стъпки, което той може безопасно да направи, тъй като неговата цел е вече ”узряла” в главата му, постигната е и той поддържа тази визуализация до момента на реализирането й, само е въпрос на време. Този път е постлан с многобройни малки преживявания на успех. Всяка стъпка в правилната посока създава у него положителни чувства.

За оформянето на тялото си като културист той казва: ”Аз си мислех, че вървейки по този път – да стана успешна филмова звезда, за постигането на тази цел, всеки ден ще трябва да отделям по 4-5 часа. В културизма всяко едно повторение на уптажнението ме доближаваше все по-близо и по-близо до целта и това ме хвърляше във възторг. Винаги съм си мислил, че при мен всяка една цел се постига стъпка по стъпка.”

Източник: ”Определяне на целите и стратегия на визуализиране” от Арнолд Шварценегер